Máy lạnh Hitachi 2Hp Inverter

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12

6.500.000 đ

Máy lạnh Hitachi 1,5Hp hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.800.000 đ

Máy lạnh Toshiba 1Hp (mặt sọc)

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.500.000 đ

Máy lạnh Sharp 1Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.400.000 đ

Máy lạnh Media còn mới 80%1Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.400.000 đ

Máy lạnh Lg 1Hp mới 90%

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.500.000 đ

Máy lạnh Lg 1Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.400.000 đ

Máy lạnh Hitachi 1Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.400.000 đ

Máy lạnh Alaska 1Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.400.000 đ

Máy lạnh Hitachi 1,5Hp Inverter còn mới 80%

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.200.000 đ

Máy lạnh nội địa Daikin Inverter 1.5HP

Tình trạng: Cũ

5.500.000 đ

Máy lạnh Dakin 1Hp Inverter

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

7.000.000 đ

Máy lạnh cũ Dakin 1Hp còn mới 80%

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

4.800.000 đ

Máy lạnh Toshiba mặt sọc nội địa 1HP

Tình trạng: Cũ

5.000.000 đ

Máy lạnh Toshiba 1,5 HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

4.200.000 đ

Máy lạnh Toshiba 1HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

3.800.000 đ

Máy lạnh Toshiba 1HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

3.500.000 đ

Máy lạnh Toshiba 1,5HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

4.200.000 đ

Máy lạnh Mitsubishi 1Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.500.000 đ

Máy lạnh Lg 2Hp hàng nôi địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

máy lạnh National 1,5Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.800.000 đ

Máy lạnh Media 1Hp Inverter

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

4.000.000 đ

Máy lạnh Samsung 1,5HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

4.200.000 đ

Máy lạnh LG 1,5HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

4.500.000 đ

Máy lạnh Misubishi 1HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

3.700.000 đ

Máy lạnh Mitsubishi 1.5 HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

4.500.000 đ

Máy lạnh Mitsubishi 1HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

3.500.000 đ

Máy lạnh Ascent hàng thùng

Tình trạng: Cũ

3.200.000 đ

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...