Máy lạnh Daikin 1,5 HP hàng thùng sản xuất tại Thái Lan

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.500.000 đ

Máy lạnh nội địa Daikin Inverter 1.5HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.500.000 đ

Máy lạnh Daikin Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

4.800.000 đ

Máy lạnh Dakin 1Hp Inverter

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

7.000.000 đ

Máy lạnh Daikin Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

4.800.000 đ

Máy lạnh cũ Dakin 1Hp còn mới 80%

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

4.800.000 đ

Máy lạnh Toshiba Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.500.000 đ

Máy lạnh Toshiba mặt sọc nội địa 1HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh Toshiba 1,5 HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.800.000 đ

Máy lạnh Toshiba 1HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.800.000 đ

Máy lạnh Toshiba 1HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.300.000 đ

Máy lạnh Toshiba 1,5HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

4.200.000 đ

Máy lạnh Toshiba Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.500.000 đ

Máy lạnh Mitsubishi 1Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.500.000 đ

Máy lạnh Lg 2Hp hàng nôi địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

máy lạnh National 1,5Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.800.000 đ

Máy lạnh Media 1Hp Inverter

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

4.000.000 đ

Máy lạnh Samsung 1,5HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

4.200.000 đ

Máy lạnh LG 1,5HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

4.500.000 đ

Máy lạnh Misubishi 1HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

3.700.000 đ

Máy lạnh Mitsubishi 1.5 HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

4.500.000 đ

Máy lạnh Mitsubishi 1HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

3.500.000 đ

Máy lạnh Ascent hàng thùng

Tình trạng: Cũ

3.200.000 đ

Máy lạnh LG 1 HP - hàng thùng

Tình trạng: Cũ

3.300.000 đ

Máy lạnh National mặt sọc nội địa 1HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

4.500.000 đ

Máy lạnh LG mặt sọc nội địa 1HP

Tình trạng: Cũ

4.500.000 đ

Máy lạnh Sanyo mặt sọc nội địa 1HP

Tình trạng: Cũ

4.500.000 đ

Máy lạnh nội địa Panasonic Inverter 1.5HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

Call

Máy lạnh National Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

4.800.000 đ

Máy lạnh Sanyo Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

4.800.000 đ

Máy lạnh Panasonic Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

4.800.000 đ

Máy lạnh Misubishi Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

4.800.000 đ

Máy lạnh Panasonic 1,5 HP - hàng thường

Tình trạng: Mới

Bảo hành: 12 tháng

4.500.000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...