Điện lạnh Tiến Lên
Máy lạnh cũ Retech 2.5HP

Máy lạnh cũ Retech 2.5HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Retech 2HP

Máy lạnh cũ Retech 2HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Aqua 1.5HP

Máy lạnh cũ Aqua 1.5HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Aqua 2.5HP

Máy lạnh cũ Aqua 2.5HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Aqua 3HP

Máy lạnh cũ Aqua 3HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Aqua 2HP

Máy lạnh cũ Aqua 2HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Aqua 1HP

Máy lạnh cũ Aqua 1HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.800.000 đ

Máy lạnh cũ Retech 1HP

Máy lạnh cũ Retech 1HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh cũ TOSHIBA 2 HP inverter Plasma Ion

Máy lạnh cũ TOSHIBA 2 HP inverter Plasma Ion

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.500.000 đ

Máy lạnh cũ TOSHIBA 1.5 HP inverter Plasma Ion

Máy lạnh cũ TOSHIBA 1.5 HP inverter Plasma Ion

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.500.000 đ

Máy lạnh cũ TOSHIBA 1 HP inverter Plasma Ion

Máy lạnh cũ TOSHIBA 1 HP inverter Plasma Ion

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

4.800.000 đ

Máy lạnh cũ DAIKIN 1.5HP inverter Plasma

Máy lạnh cũ DAIKIN 1.5HP inverter Plasma

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh misuishi 2,5hp inverter láng hàng nội địa

Máy lạnh misuishi 2,5hp inverter láng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

8.500.000 đ

Máy lạnh misuishi 2hp inverter láng hàng nội địa

Máy lạnh misuishi 2hp inverter láng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

8.000.000 đ

Máy lạnh misuishi 1,5hp inverter láng hàng nội địa

Máy lạnh misuishi 1,5hp inverter láng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh misuishi 1hp inverter láng nội địa

Máy lạnh misuishi 1hp inverter láng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.500.000 đ

Máy lạnh misuishi 2hp inverter nòng súng hàng nội địa

Máy lạnh misuishi 2hp inverter nòng súng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

7.000.000 đ

Máy lạnh misuishi 1,5hp inverter nòng súng hàng nội địa

Máy lạnh misuishi 1,5hp inverter nòng súng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12tháng

5.800.000 đ

Máy lạnh misuishi 2,5hp inverter clear tự động vệ sinh

Máy lạnh misuishi 2,5hp inverter clear tự động vệ sinh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

9.500.000 đ

Máy lạnh misuishi 2hp inverter auto clear tự động vệ sinh

Máy lạnh misuishi 2hp inverter auto clear tự động vệ sinh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

9.000.000 đ

Máy lạnh misuishi 1,5hp inverter auto clear tự động vệ sinh

Máy lạnh misuishi 1,5hp inverter auto clear tự động vệ sinh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

7.500.000 đ

Máy lạnh misuishi 1hp inverter clear tự động vệ sinh

Máy lạnh misuishi 1hp inverter clear tự động vệ sinh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.500.000 đ

Máy lạnh Misuishi 1hp inverter nòng súng

Máy lạnh Misuishi 1hp inverter nòng súng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh Daikin 2hp inverter nội địa

Máy lạnh Daikin 2hp inverter nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

8.000.000 đ

Máy lạnh  Daikin 1,5hp inverter hàng nội địa nhật

Máy lạnh Daikin 1,5hp inverter hàng nội địa nhật

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh hiatchi 1hp inverter nội địa mới 80%

Máy lạnh hiatchi 1hp inverter nội địa mới 80%

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

4.500.000 đ

Máy lạnh Hitachi 2Hp Inverter

Máy lạnh Hitachi 2Hp Inverter

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh Mitsubishi mặt sọc nội địa 1HP

Máy lạnh Mitsubishi mặt sọc nội địa 1HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.300.000 đ

Máy lạnh Hitachi 1,5Hp hàng thùng

Máy lạnh Hitachi 1,5Hp hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.800.000 đ

Máy lạnh Toshiba 1Hp

Máy lạnh Toshiba 1Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.500.000 đ

Máy lạnh Midea còn mới 80%1Hp

Máy lạnh Midea còn mới 80%1Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.400.000 đ

Máy lạnh Lg 1Hp mới 90%

Máy lạnh Lg 1Hp mới 90%

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.500.000 đ

Máy lạnh Lg 1Hp

Máy lạnh Lg 1Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh Hitachi 1Hp

Máy lạnh Hitachi 1Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

2.500.000 đ

Máy lạnh cũ Alaska 1 HP

Máy lạnh cũ Alaska 1 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.400.000 đ

Máy lạnh Hitachi 1,5Hp Inverter còn mới 80%

Máy lạnh Hitachi 1,5Hp Inverter còn mới 80%

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...