Điện lạnh Tiến Lên
Máy lạnh Hitachi Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh Hitachi Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh nội địa Daikin Inverter 1.5HP

Máy lạnh nội địa Daikin Inverter 1.5HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.500.000 đ

 Máy lạnh Dakin 1Hp Inverter

Máy lạnh Dakin 1Hp Inverter

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh cũ Dakin 1Hp còn mới 80%

Máy lạnh cũ Dakin 1Hp còn mới 80%

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh Toshiba Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh Toshiba Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh Toshiba mặt sọc nội địa 1HP

Máy lạnh Toshiba mặt sọc nội địa 1HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh Toshiba 1,5 HP hàng thùng

Máy lạnh Toshiba 1,5 HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.800.000 đ

Máy lạnh Toshiba 1HP hàng thùng

Máy lạnh Toshiba 1HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.200.000 đ

Máy lạnh Toshiba 1HP hàng thùng

Máy lạnh Toshiba 1HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.300.000 đ

Máy lạnh Toshiba 1,5HP hàng thùng inverter

Máy lạnh Toshiba 1,5HP hàng thùng inverter

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh Toshiba Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh Toshiba Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh Mitsubishi 1Hp

Máy lạnh Mitsubishi 1Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.500.000 đ

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1Hp hàng nội địa

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1Hp hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12tháng

4.000.000 đ

Máy lạnh Lg 2Hp hàng nôi địa

Máy lạnh Lg 2Hp hàng nôi địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.500.000 đ

Máy lạnh cũ National 1.5 HP

Máy lạnh cũ National 1.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.800.000 đ

Máy lạnh Midea 1HP Inverter

Máy lạnh Midea 1HP Inverter

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

4.000.000 đ

Máy lạnh Samsung 1,5HP hàng thùng

Máy lạnh Samsung 1,5HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12tháng

4.200.000 đ

Máy lạnh LG 1,5HP hàng thùng

Máy lạnh LG 1,5HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

3.800.000 đ

Máy lạnh Misubishi 1HP hàng thùng

Máy lạnh Misubishi 1HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

3.700.000 đ

Máy lạnh Mitsubishi 1.5 HP hàng thùng

Máy lạnh Mitsubishi 1.5 HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

4.500.000 đ

Máy lạnh Mitsubishi 1HP hàng thùng

Máy lạnh Mitsubishi 1HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

3.500.000 đ

Máy lạnh Ascent hàng thùng

Máy lạnh Ascent hàng thùng

Tình trạng: Cũ

3.200.000 đ

Máy lạnh LG 1 HP - hàng thùng

Máy lạnh LG 1 HP - hàng thùng

Tình trạng: Cũ

2.500.000 đ

Máy lạnh National mặt sọc nội địa 1HP

Máy lạnh National mặt sọc nội địa 1HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh LG mặt sọc nội địa 1HP

Máy lạnh LG mặt sọc nội địa 1HP

Tình trạng: Cũ

5.000.000 đ

Máy lạnh Sanyo mặt sọc nội địa 1HP

Máy lạnh Sanyo mặt sọc nội địa 1HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh nội địa Panasonic Inverter 1.5HP

Máy lạnh nội địa Panasonic Inverter 1.5HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh National Inverter 1HP  hàng nội địa

Máy lạnh National Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.300.000 đ

Máy lạnh Sanyo Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh Sanyo Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.300.000 đ

Máy lạnh Panasonic Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh Panasonic Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

4.500.000 đ

Máy lạnh Misubishi Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh Misubishi Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.300.000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...