Điện lạnh Tiến Lên
Máy lạnh cũ Yuki 2 HP

Máy lạnh cũ Yuki 2 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Yuki 1 HP

Máy lạnh cũ Yuki 1 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

3.800.000 đ | Hết hàng

Máy lạnh cũ Yuki 1.5 HP

Máy lạnh cũ Yuki 1.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Gree 2.5 HP

Máy lạnh cũ Gree 2.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Gree 1 HP inverter

Máy lạnh cũ Gree 1 HP inverter

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

4.500.000 đ

Máy lạnh cũ Gree 1.5 HP inverter

Máy lạnh cũ Gree 1.5 HP inverter

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

5.500.000 đ

Máy lạnh cũ National 2 HP

Máy lạnh cũ National 2 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ National 2.5 HP

Máy lạnh cũ National 2.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ National 3 HP

Máy lạnh cũ National 3 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ National 1 HP

Máy lạnh cũ National 1 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Alaska 3 HP

Máy lạnh cũ Alaska 3 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Alaska 1.5 HP

Máy lạnh cũ Alaska 1.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Alaska 2 HP

Máy lạnh cũ Alaska 2 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Alaska 2.5 HP

Máy lạnh cũ Alaska 2.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Sharp 1,5 HP hàng thường

Máy lạnh cũ Sharp 1,5 HP hàng thường

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.700.000 đ

Máy lạnh cũ Sharp 2.5 HP

Máy lạnh cũ Sharp 2.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh cũ Sharp 2 HP

Máy lạnh cũ Sharp 2 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Sharp 1.5 HP

Máy lạnh cũ Sharp 1.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.700.000 đ

Máy lạnh cũ Sharp 1HP

Máy lạnh cũ Sharp 1HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

2.700.000 đ

Máy lạnh cũ Retech 1.5HP

Máy lạnh cũ Retech 1.5HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.800.000 đ

Máy lạnh cũ Retech 2.5HP

Máy lạnh cũ Retech 2.5HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.500.000 đ

Máy lạnh cũ Retech 2HP

Máy lạnh cũ Retech 2HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.500.000 đ

Máy lạnh cũ Aqua 1.5HP hàng thường

Máy lạnh cũ Aqua 1.5HP hàng thường

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.500.000 đ

Máy lạnh cũ Aqua 2.5HP

Máy lạnh cũ Aqua 2.5HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Aqua 3HP

Máy lạnh cũ Aqua 3HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Aqua 2HP

Máy lạnh cũ Aqua 2HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.500.000 đ

Máy lạnh cũ Aqua 1HP

Máy lạnh cũ Aqua 1HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.200.000 đ

Máy lạnh cũ Retech 1HP

Máy lạnh cũ Retech 1HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.000.000 đ

Máy lạnh cũ TOSHIBA 2 HP inverter Plasma Ion nội địa

Máy lạnh cũ TOSHIBA 2 HP inverter Plasma Ion nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.500.000 đ

Máy lạnh cũ TOSHIBA 1.5 HP inverter Plasma Ion

Máy lạnh cũ TOSHIBA 1.5 HP inverter Plasma Ion

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh cũ TOSHIBA 1 HP inverter Plasma Ion

Máy lạnh cũ TOSHIBA 1 HP inverter Plasma Ion

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

4.500.000 đ

Máy lạnh cũ DAIKIN 1.5HP inverter Plasma

Máy lạnh cũ DAIKIN 1.5HP inverter Plasma

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.500.000 đ

Máy lạnh misuishi 2,5hp inverter láng hàng nội địa

Máy lạnh misuishi 2,5hp inverter láng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

8.000.000 đ

Máy lạnh misuishi 2hp inverter láng hàng nội địa

Máy lạnh misuishi 2hp inverter láng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

7.500.000 đ

Máy lạnh misuishi 1,5hp inverter láng hàng nội địa

Máy lạnh misuishi 1,5hp inverter láng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh misuishi 1hp inverter láng nội địa

Máy lạnh misuishi 1hp inverter láng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.500.000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...