Điện lạnh Tiến Lên
Tủ lạnh nội địa Sharp 5 cánh

Tủ lạnh nội địa Sharp 5 cánh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ lạnh nội địa Toshiba 5 cánh

Tủ lạnh nội địa Toshiba 5 cánh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ lạnh nội địa LG 5 cánh

Tủ lạnh nội địa LG 5 cánh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ lạnh nội địa LG 6 cánh

Tủ lạnh nội địa LG 6 cánh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ lạnh nội địa Mitsubishi Nhật

Tủ lạnh nội địa Mitsubishi Nhật

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ lạnh nội địa LG Nhật

Tủ lạnh nội địa LG Nhật

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ lạnh nội địa Hitachi Nhật

Tủ lạnh nội địa Hitachi Nhật

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ lạnh nội địa Sanyo Nhật

Tủ lạnh nội địa Sanyo Nhật

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ lạnh nội địa Panasonic Nhật

Tủ lạnh nội địa Panasonic Nhật

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ lạnh nội địa Toshiba 6 cánh

Tủ lạnh nội địa Toshiba 6 cánh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ lạnh nội địa Sharp 6 cánh

Tủ lạnh nội địa Sharp 6 cánh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ lạnh nội địa Panasonic 6 cánh

Tủ lạnh nội địa Panasonic 6 cánh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ lạnh nội địa Mitsubishi 6 cánh

Tủ lạnh nội địa Mitsubishi 6 cánh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ lạnh nội địa Hitachi 6 cánh

Tủ lạnh nội địa Hitachi 6 cánh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ lạnh nội địa Sharp Nhật

Tủ lạnh nội địa Sharp Nhật

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ lạnh nội địa Nhật Bản

Tủ lạnh nội địa Nhật Bản

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ lạnh nội địa Hàn Quốc

Tủ lạnh nội địa Hàn Quốc

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ mát cũ Sanaky 1200L VH-1209HP

Tủ mát cũ Sanaky 1200L VH-1209HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 6 tháng

Call

Tủ lạnh cũ sharp 180 lít

Tủ lạnh cũ sharp 180 lít

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 06 tháng

2.500.000 đ

Tủ lạnh cũ Sanyo 180 lít

Tủ lạnh cũ Sanyo 180 lít

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 06 tháng

2.000.000 đ

Tủ lạnh cũ Sanyo 145 lít

Tủ lạnh cũ Sanyo 145 lít

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 6 tháng

1.600.000 đ

Tủ lạnh cũ Toshiba  130 lít

Tủ lạnh cũ Toshiba 130 lít

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 6 tháng

1.600.000 đ

Tủ lạnh Sanyo 50L

Tủ lạnh Sanyo 50L

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 06 tháng

1.100.000 đ

Tủ lạnh Panasonic 430L

Tủ lạnh Panasonic 430L

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 06 tháng

4.500.000 đ

Tủ Mát Alaska 220L

Tủ Mát Alaska 220L

Tình trạng: Cũ

2.600.000 đ

Tủ lạnh Sanyo 90lit còn mới 95%

Tủ lạnh Sanyo 90lit còn mới 95%

Tình trạng: Cũ

1.800.000 đ

Tủ lạnh cũ sanyo 90 lít

Tủ lạnh cũ sanyo 90 lít

Tình trạng: Cũ

1.300.000 đ

Tủ lạnh Deawoo 180 lít

Tủ lạnh Deawoo 180 lít

Tình trạng: Cũ

1.300.000 đ

Tủ lạnh cũ National 180 lít

Tủ lạnh cũ National 180 lít

Tình trạng: Cũ

2.200.000 đ

Tủ lạnh cũ Sanyo 150 lít

Tủ lạnh cũ Sanyo 150 lít

Tình trạng: Cũ

1.600.000 đ

Tủ lạnh cũ Panasonic 170 lít

Tủ lạnh cũ Panasonic 170 lít

Tình trạng: Cũ

1.500.000 đ

Tủ lạnh cũ Sanyo 110 lít

Tủ lạnh cũ Sanyo 110 lít

Tình trạng: Cũ

1.600.000 đ

Tủ lạnh cũ sanyo 110 lít

Tủ lạnh cũ sanyo 110 lít

Tình trạng: Cũ

1.600.000 đ

Tủ lạnh cũ LG 220 lít

Tủ lạnh cũ LG 220 lít

Tình trạng: Cũ

Call

Tủ lạnh cũ Hitachi 220 lít

Tủ lạnh cũ Hitachi 220 lít

Tình trạng: Cũ

Call

Hỗ trợ trực tuyến

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...