Điện lạnh Tiến Lên
Tủ mát sanaky inverter

Tủ mát sanaky inverter

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ mát sanaky 400l

Tủ mát sanaky 400l

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ mát sanaky 350l

Tủ mát sanaky 350l

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ mát nằm ngang alaska 400l

Tủ mát nằm ngang alaska 400l

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ mát cũ Sanaky 1200L

Tủ mát cũ Sanaky 1200L

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ mát alaska 600l

Tủ mát alaska 600l

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ mát alaska 300l

Tủ mát alaska 300l

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ mát alaska 250l

Tủ mát alaska 250l

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ mát alaska 250 lít

Tủ mát alaska 250 lít

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ mát alaska 220l

Tủ mát alaska 220l

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ mát 1200l

Tủ mát 1200l

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ mát 300l cũ

Tủ mát 300l cũ

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ mát 300l

Tủ mát 300l

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Tủ mát cũ Sanaky 1200L VH-1209HP

Tủ mát cũ Sanaky 1200L VH-1209HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 6 tháng

Call

Hỗ trợ trực tuyến

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...