Máy lạnh cũ DAIKIN 2HP inverter Plasma Autoclean

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

8.500.000 đ

Máy lạnh Daikin 1,5 HP hàng thùng sản xuất tại Thái Lan

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh Daikin Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh Daikin Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh Daikin 1hp inverter hàng nội địa nhật

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh Daikin 1,5hp inverter hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh cũ DAIKIN 1HP inverter Plasma Autoclean

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh cũ Gree 3 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Yuki 3 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Yuki 2 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Gree 2 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Gree 2.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Yuki 1 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

3.800.000 đ

Máy lạnh cũ Yuki 1.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Gree 1 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

4.000.000 đ

Máy lạnh cũ Gree 1.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Yuki 2.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ National 1 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ National 2 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ National 2.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ National 3 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Alaska 3 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Alaska 1.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Alaska 2 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Alaska 2.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Sharp 3 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.400.000 đ

Máy lạnh cũ Sharp 2.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Sharp 2 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Sharp 1.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Sharp 1HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Retech 3HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Retech 1.5HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Retech 2.5HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Retech 2HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Aqua 1.5HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Aqua 2.5HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Hỗ trợ trực tuyến

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...