Điện lạnh Tiến Lên
Máy lạnh cũ Panasonic inverter 3 HP

Máy lạnh cũ Panasonic inverter 3 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Panasonic inverter 2.5 HP

Máy lạnh cũ Panasonic inverter 2.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Panasonic inverter 2 HP

Máy lạnh cũ Panasonic inverter 2 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Panasonic inverter 1.5 HP

Máy lạnh cũ Panasonic inverter 1.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Panasonic inverter 1 HP

Máy lạnh cũ Panasonic inverter 1 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

3.800.000 đ

Máy lạnh cũ Panasonic 3 HP

Máy lạnh cũ Panasonic 3 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Panasonic 2.5 HP

Máy lạnh cũ Panasonic 2.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Panasonic 2 HP

Máy lạnh cũ Panasonic 2 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Panasonic 1.5 HP

Máy lạnh cũ Panasonic 1.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Panasonic 1 HP

Máy lạnh cũ Panasonic 1 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

3.800.000 đ

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 3 HP

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 3 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 2.5 HP

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 2.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 2 HP

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 2 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 1.5 HP

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 1.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 1 HP

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 1 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

3.800.000 đ

Máy lạnh cũ Sanyo1.5HP inverter Plasma

Máy lạnh cũ Sanyo1.5HP inverter Plasma

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh cũ Sanyo 2HP inverter Plasma

Máy lạnh cũ Sanyo 2HP inverter Plasma

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

8.500.000 đ

Máy lạnh cũ Sanyo 1HP inverter Plasma

Máy lạnh cũ Sanyo 1HP inverter Plasma

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh cũ Sanyo 1,5hp inverter hàng nội địa

Máy lạnh cũ Sanyo 1,5hp inverter hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh Sanyo 1hp inverter hàng nội địa nhật

Máy lạnh Sanyo 1hp inverter hàng nội địa nhật

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh Sanyo 2hp inverter nội địa

Máy lạnh Sanyo 2hp inverter nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

8.000.000 đ

Máy lạnh Sanyo 1,5hp inverter hàng nội địa nhật

Máy lạnh Sanyo 1,5hp inverter hàng nội địa nhật

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh cũ Sanyo 1Hp còn mới 80%

Máy lạnh cũ Sanyo 1Hp còn mới 80%

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh cũ Sanyo 1Hp Inverter

Máy lạnh cũ Sanyo 1Hp Inverter

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh Sanyo 1,5 HP hàng thùng sản xuất tại Thái Lan

Máy lạnh Sanyo 1,5 HP hàng thùng sản xuất tại Thái Lan

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh nội địa Sanyo Inverter 1.5HP

Máy lạnh nội địa Sanyo Inverter 1.5HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.500.000 đ

Máy lạnh cũ Sanyo Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh cũ Sanyo Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

4.500.000 đ

Máy lạnh cũ Sanyo Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh cũ Sanyo Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh Daikin Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh Daikin Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

4.500.000 đ

Máy lạnh cũ Samsung 1Hp mới 90%

Máy lạnh cũ Samsung 1Hp mới 90%

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.500.000 đ

Máy lạnh cũ Samsung 1Hp

Máy lạnh cũ Samsung 1Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Samsung 2Hp hàng nôi địa

Máy lạnh cũ Samsung 2Hp hàng nôi địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.500.000 đ

Máy lạnh cũ Samsung 1,5HP hàng thùng

Máy lạnh cũ Samsung 1,5HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

3.800.000 đ

Máy lạnh cũ Samsung 1 HP - hàng thùng

Máy lạnh cũ Samsung 1 HP - hàng thùng

Tình trạng: Cũ

2.500.000 đ

Máy lạnh cũ Midea 2.5 HP

Máy lạnh cũ Midea 2.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Hỗ trợ trực tuyến

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...