Điện lạnh Tiến Lên
Máy lạnh Shapr 1hp hàng thường

Máy lạnh Shapr 1hp hàng thường

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

2.800.000 đ

Máy lạnh Panasonic 1,5hp hàng thường

Máy lạnh Panasonic 1,5hp hàng thường

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

3.500.000 đ

Máy lạnh Misubishi 1hp hàng thường

Máy lạnh Misubishi 1hp hàng thường

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

2.700.000 đ

Máy lạnh Asanyo 1,5hp hàng thường gas R410

Máy lạnh Asanyo 1,5hp hàng thường gas R410

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

3.800.000 đ

Máy lạnh Sanyo 1 ngựa hàng thường

Máy lạnh Sanyo 1 ngựa hàng thường

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

3.000.000 đ

Máy lạnh Panasonic 1 ngựa hàng thường (1)

Máy lạnh Panasonic 1 ngựa hàng thường (1)

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

3.000.000 đ

Máy lạnh Panasonic 1 ngựa hàng thường

Máy lạnh Panasonic 1 ngựa hàng thường

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

3.000.000 đ

Máy lạnh Mitsubishi Hevy 1.5 HP Inverter hàng thùng

Máy lạnh Mitsubishi Hevy 1.5 HP Inverter hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

5.500.000 đ

Máy lạnh cũ Midea 1HP hàng thường.jpg

Máy lạnh cũ Midea 1HP hàng thường.jpg

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

3.000.000 đ

Máy lạnh LG 1HP Inverter hàng thùng

Máy lạnh LG 1HP Inverter hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

4.500.000 đ

Máy lạnh Daikin 1 ngựa inverter hàng thùng giá tốt

Máy lạnh Daikin 1 ngựa inverter hàng thùng giá tốt

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

5.500.000 đ

Máy lạnh Daikin cũ 1 ngựa Inverter hàng nội địa bao zin

Máy lạnh Daikin cũ 1 ngựa Inverter hàng nội địa bao zin

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

5.000.000 đ

Máy lạnh Daikin 1.5 HP Inverter nội địa Nhật

Máy lạnh Daikin 1.5 HP Inverter nội địa Nhật

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

6.000.000 đ

Máy lạnh cũ Aqua 1.5 HP Inverter hàng thùng

Máy lạnh cũ Aqua 1.5 HP Inverter hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

5.500.000 đ

Máy lạnh cũ Asanzo 1HP hàng thường

Máy lạnh cũ Asanzo 1HP hàng thường

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

3.500.000 đ

Máy lạnh Electrolux 1HP inverter hàng thùng giá rẻ

Máy lạnh Electrolux 1HP inverter hàng thùng giá rẻ

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

4.500.000 đ

Máy lạnh Electrolux 1.5HP inverter hàng thùng

Máy lạnh Electrolux 1.5HP inverter hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

5.000.000 đ

Máy lạnh Toshiba 2 ngựa như mới

Máy lạnh Toshiba 2 ngựa như mới

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

7.000.000 đ

Máy lạnh Toshiba 1 ngựa như mới

Máy lạnh Toshiba 1 ngựa như mới

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

3.500.000 đ

Máy lạnh Toshiba 1 HP hàng thùng

Máy lạnh Toshiba 1 HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.300.000 đ

Máy lạnh cũ Panasonic inverter 3 HP

Máy lạnh cũ Panasonic inverter 3 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Panasonic inverter 2.5 HP

Máy lạnh cũ Panasonic inverter 2.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

8.000.000 đ

Máy lạnh cũ Panasonic inverter 2 HP

Máy lạnh cũ Panasonic inverter 2 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

7.500.000 đ

Máy lạnh cũ Panasonic inverter 1.5 HP

Máy lạnh cũ Panasonic inverter 1.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

5.500.000 đ

Máy lạnh cũ Panasonic inverter 1 HP

Máy lạnh cũ Panasonic inverter 1 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

4.500.000 đ

Máy lạnh cũ Panasonic 3 HP

Máy lạnh cũ Panasonic 3 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Panasonic 2.5 HP

Máy lạnh cũ Panasonic 2.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

6.000.000 đ

Máy lạnh cũ Panasonic 2 HP

Máy lạnh cũ Panasonic 2 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

5.500.000 đ

Máy lạnh cũ Panasonic 1.5 HP

Máy lạnh cũ Panasonic 1.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

3.500.000 đ

Máy lạnh cũ Panasonic 1 HP

Máy lạnh cũ Panasonic 1 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

3.000.000 đ

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 3 HP

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 3 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 2.5 HP

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 2.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 2 HP

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 2 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 1.5 HP

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 1.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

Call

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 1 HP

Máy lạnh cũ Yuiki inverter 1 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: Liên hệ

3.800.000 đ

Máy lạnh cũ Sanyo 1.5HP inverter Plasma

Máy lạnh cũ Sanyo 1.5HP inverter Plasma

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...