Điện lạnh Tiến Lên
Máy lạnh cũ Sanyo 1,5hp inverter hàng nội địa

Máy lạnh cũ Sanyo 1,5hp inverter hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh Sanyo 1hp inverter hàng nội địa nhật

Máy lạnh Sanyo 1hp inverter hàng nội địa nhật

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh Sanyo 2hp inverter nội địa

Máy lạnh Sanyo 2hp inverter nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

8.000.000 đ

Máy lạnh Sanyo 1,5hp inverter hàng nội địa nhật

Máy lạnh Sanyo 1,5hp inverter hàng nội địa nhật

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh nội địa Sanyo Inverter 1.5HP

Máy lạnh nội địa Sanyo Inverter 1.5HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.500.000 đ

Máy lạnh cũ Sanyo Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh cũ Sanyo Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

4.500.000 đ

Máy lạnh cũ Sanyo Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh cũ Sanyo Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh Daikin Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh Daikin Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

4.500.000 đ

Máy lạnh Daikin Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh Daikin Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh  Daikin 1hp inverter hàng nội địa nhật

Máy lạnh Daikin 1hp inverter hàng nội địa nhật

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh  Daikin 1,5hp inverter hàng nội địa

Máy lạnh Daikin 1,5hp inverter hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh misuishi 2,5hp inverter láng hàng nội địa

Máy lạnh misuishi 2,5hp inverter láng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

8.500.000 đ

Máy lạnh misuishi 2hp inverter láng hàng nội địa

Máy lạnh misuishi 2hp inverter láng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

8.000.000 đ

Máy lạnh misuishi 1,5hp inverter láng hàng nội địa

Máy lạnh misuishi 1,5hp inverter láng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh misuishi 1hp inverter láng nội địa

Máy lạnh misuishi 1hp inverter láng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.500.000 đ

Máy lạnh misuishi 2hp inverter nòng súng hàng nội địa

Máy lạnh misuishi 2hp inverter nòng súng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

7.000.000 đ

Máy lạnh misuishi 1,5hp inverter nòng súng hàng nội địa

Máy lạnh misuishi 1,5hp inverter nòng súng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12tháng

5.800.000 đ

Máy lạnh Daikin 2hp inverter nội địa

Máy lạnh Daikin 2hp inverter nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

8.000.000 đ

Máy lạnh  Daikin 1,5hp inverter hàng nội địa nhật

Máy lạnh Daikin 1,5hp inverter hàng nội địa nhật

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh hiatchi 1hp inverter nội địa mới 80%

Máy lạnh hiatchi 1hp inverter nội địa mới 80%

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

4.500.000 đ

Máy lạnh Mitsubishi mặt sọc nội địa 1HP

Máy lạnh Mitsubishi mặt sọc nội địa 1HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.300.000 đ

Máy lạnh Hitachi Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh Hitachi Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh nội địa Daikin Inverter 1.5HP

Máy lạnh nội địa Daikin Inverter 1.5HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.500.000 đ

Máy lạnh Toshiba Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh Toshiba Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh Toshiba mặt sọc nội địa 1HP

Máy lạnh Toshiba mặt sọc nội địa 1HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh Toshiba Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh Toshiba Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1Hp hàng nội địa

Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1Hp hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12tháng

4.000.000 đ

Máy lạnh National mặt sọc nội địa 1HP

Máy lạnh National mặt sọc nội địa 1HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh LG mặt sọc nội địa 1HP

Máy lạnh LG mặt sọc nội địa 1HP

Tình trạng: Cũ

5.000.000 đ

Máy lạnh Sanyo mặt sọc nội địa 1HP

Máy lạnh Sanyo mặt sọc nội địa 1HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh nội địa Panasonic Inverter 1.5HP

Máy lạnh nội địa Panasonic Inverter 1.5HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh National Inverter 1HP  hàng nội địa

Máy lạnh National Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.300.000 đ

Máy lạnh Sanyo Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh Sanyo Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.300.000 đ

Máy lạnh Panasonic Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh Panasonic Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

4.500.000 đ

Máy lạnh Misubishi Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh Misubishi Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

5.300.000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...